Thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

26/04/2022

Cá nhân, cơ quan nào có thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Thiện Toàn, tôi đang là sinh viên. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến thủy sản tại Việt Nam để phục vụ cho công việc học tập của bản thân. Tôi đang có một thắc mắc liên quan đến vấn đề thành lập thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáo giúp tôi, đó là ai có thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Thiện Toàn (thientoan*****@gmail.com)

  • Thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ.

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn thì Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cơ cấu tổ chức Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản gồm Hội đồng quản lý Quỹ, ban kiểm soát Quỹ, cơ quan điều hành Quỹ. Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quyết định 29/2007/QĐ-TTg

   Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Thủy sản và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật. Quỹ thực hiện chức năng huy động và tiếp nhận các nguồn lực tài chính cho hoạt động tái tạo và ngăn ngừa sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

   Quỹ được thành lập từ sự sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ:

   - Tổ chức sản xuất, mua giống thuỷ sản, chà rạo nhân tạo và các vật liệu khác để thả xuống các vùng nước tự nhiên phục vụ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản;

   - Tổ chức sản xuất, mua giống thuỷ sản, chà rạo nhân tạo và các vật liệu khác để thả xuống các vùng nước tự nhiên phục vụ tái tạo nguồn lợi thuỷ sản;

   - Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân lãi suất vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác để chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khai thác thủy sản ở các vùng nước ven bờ ra xa bờ; tạo việc làm cho các đối tượng phải di chuyển hoạt động khai thác ra khỏi các vùng được thiết lập khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản nội địa, khu vực cấm khai thác; ứng dụng công nghệ mới vào khai thác thủy sản có chọn lựa; sản xuất giống thủy sản nhân tạo để tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền thành lập Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên thảm khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn