Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung trong việc biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp

26/04/2022

Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung trong việc biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hữu Việt, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Tôi đang có thắc mắc cần được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Khi biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp thì việc thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung được thực hiện như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

  • Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung trong việc biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp được quy định tại Điều 18 Thông tư 47/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp với nội dung như sau:

   - Thiết kế thư viện ký hiệu đảm bảo các yêu cầu sau:

   + Hệ thống ký hiệu sử dụng để trình bày bản đồ được thiết kế trong môi trường biên tập thành lập bản đồ;

   + Các ký hiệu được thiết kế phải đảm bảo đúng mẫu quy định tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BTNMT;

   + Đối với các yếu tố nội dung không có quy định tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BTNMT thì cần thiết kế bổ sung ký hiệu. Ký hiệu được thiết kế bổ sung phải đảm bảo tính mỹ thuật và hài hòa theo mẫu tại Phụ lục 2, 3, 6 và 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung, thư mục lưu trữ dữ liệu đảm bảo tính đầy đủ, logic, thuận lợi trong các thao tác biên tập và tìm kiếm dữ liệu và phù hợp với môi trường biên tập thành lập bản đồ.

   - Thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung sử dụng để xây dựng bản tác giả dạng số bản đồ hành chính nhà nước được áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Các bản đồ hành chính khác được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc Thiết kế thư viện ký hiệu, phân lớp các yếu tố nội dung trong việc biên tập kỹ thuật bản đồ hành chính các cấp. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tìm hiểu thêm tại Thông tư 47/2014/TT-BTNMT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn