Thời gian nào thì được đánh bắt khai thác cá Mòi Không Răng trong năm?

Ngày hỏi:09/10/2019

Gia đình em là sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt các loại cá hiếm bán cho nhà hàng để được giá cao, anh chị cho em hỏi theo quy định mới nhất của pháp luật thì thời gian nào thì được đánh bắt khai thác cá Mòi Không Răng trong năm? Em cảm ơn anh chị.

 

  • Căn cứ phụ lục II về Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản quy định:

   - Đối với cá Mòi Không Răng thì thời gian cấm khai thác trong năm là từ 1/4-31/8.

   - Ngoài ra chiều dài cá phải lớn hơn hoặc bằng 10 cm thì mới thuộc diện được phép khai thác theo quy định của pháp luật.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì nếu cá Mòi Không Răng đạt chiều dài lớn hơn hoặc bằng 10 cm và không nằm trong thời gian cấm khai thác từ 1/4-31/8, thì gia đình bạn có thể thực hiện khai thác như các loài thủy sản thông thường khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn