Thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản là bao lâu?

26/04/2022

Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn bao lâu? Nguyên tắc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản được quy định như thế nào?

Công ty của tôi mới thành lập, công ty đang có dự định xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, xin hỏi nếu được cấp phép thăm dò khoáng sản thì giấy phép có thời hạn là bao lâu? Xin được giải đáp

  • Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn bao lâu?

   Theo Khoản 2 Điều 41 Luật khoáng sản 2010 quy định về giấy phép thăm dò khoáng sản như sau:

   2. Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng; mỗi lần gia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

   Thời hạn thăm dò khoáng sản bao gồm thời gian thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản; trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn thăm dò là thời gian còn lại của Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp trước đó.

   Theo đó, giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 48 tháng và có thể được gia hạn nhiều lần, tổng thời gian gia hạn không quá 48 tháng.

   Nguyên tắc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản được quy định như thế nào?

   The Khoản 1 Điều 40 Luật này việc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

   a) Giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cùng loại với khoáng sản xin cấp giấy phép thăm dò;

   b) Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp không quá 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản, không kể Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hiệu lực; tổng diện tích khu vực thăm dò của các giấy phép đối với một loại khoáng sản không quá 02 lần diện tích thăm dò của một giấy phép quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn