Thời hạn quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản

26/04/2022

Thời hạn quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Bùi Minh Thông, hiện tôi đang là ngư dân tại Bình Định. Tôi đã thành lập doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản tại đây. Tôi đã làm hồ sơ và nộp lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để xin thuê mặt nước biển. Nhưng đã quá nửa tháng mà vẫn chưa nhận được thông tin gì. Cho tôi hỏi, thời hạn quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản là bao lâu? Tôi có thể tìm hiểu quy định tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Bùi Minh Thông (thong*****@gmail.com)

  • Thời hạn quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản được quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản. Trường hợp không giao, không cho thuê mặt nước biển thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Cá nhân, tổ chức phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi lên Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho thuê mặt nước; trong trường hợp là doanh nghiệp thì phải nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê mặt nước. Thành phân hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

   - Đơn xin thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản;

   - Báo cáo dự án khả thi nuôi trồng thủy sản được cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh thẩm định;

   - Bản thuyết minh về năng lực kỹ thuật nuôi trồng thủy sản;

   - Báo cáo đánh giá tác động môi trường nuôi trồng thuỷ sản và kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ).

   Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản. Trường hợp không giao, không cho thuê mặt nước biển thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Đối với trường hợp của bạn thì bạn mới nộp hồ sơ được hơn nửa tháng. Do đó, bạn phải sau 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết), Ủy ban nhân dân có thẩm quyền sẽ có quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do nếu không chấp nhận cho bạn thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn quyết định cho thuê mặt nước biển và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên thảm khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn