Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là bao lâu?

Ngày hỏi:09/03/2019

Tôi làm cho một công ty xây dựng, ở mỗi công trình đều phải đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, thế cho tôi hỏi: thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là bao lâu?

(***@gmail.com)

  • Tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi, có quy định thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

   a) Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

   b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

   c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

   d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

   Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

   đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy: Không quá 10 ngày làm việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn