Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 25/04/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên?- Câu hỏi của anh Trương (Hà Nội).

  • Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng gì?

   Tại Điều 1 Quyết định 10/2023/QĐ-TTg có quy định về vị trí và chức năng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn như sau:

   Vị trí và chức năng

   1. Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

   2. Tổng cục Khí tượng Thủy văn có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng; trụ sở tại thành phố Hà Nội.

   Như vậy, Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng bao gồm:

   - Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước; quản lý

   - Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục

   Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên? (Hình từ Internet)

   Tổng cục Khí tượng Thủy văn có nhiệm vụ gì trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên?

   Tại khoản 6 Điều 2 Quyết định 10/2023/QĐ-TTg quy định về nhiệm vụ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc dự báo, cảnh báo và truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, không bao gồm thiên tai cháy rừng do tự nhiên như sau:

   - Quản lý các hoạt động dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

   - Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật;

   - Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật;

   - Thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tác động vào thời tiết; tổ chức thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

   - Tổ chức thẩm định các kịch bản cảnh báo sóng thần đối với Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   - Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia;

   Tổ chức thực hiện các hoạt động dự báo, cảnh báo, truyền phát tin khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai; phân vùng rủi ro thiên tai;

   Dự báo, đánh giá khí hậu, thủy văn, hải văn, tiềm năng gió, mặt trời, sóng, thủy điện phục vụ chỉ đạo, điều hành, khai thác, sản xuất năng lượng không tái tạo và tái tạo theo quy định của pháp luật;

   - Tổ chức xây dựng, thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bộ chuẩn khí hậu quốc gia, đánh giá khí hậu quốc gia; xây dựng và triển khai Khung dịch vụ khí hậu quốc gia cho Việt Nam trên cơ sở Khung dịch vụ khí hậu toàn cầu;

   - Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật.

   Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm những tổ chức nào?

   Tại Điều 3 Quyết định 10/2023/QĐ-TTg có quy định cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

   06 tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

   - Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn.

   - Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn.

   - Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

   - Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   - Vụ Tổ chức cán bộ.

   - Văn phòng Tổng cục.

   13 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

   - Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

   - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

   - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.

   - Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn.

   - Trung tâm Hải văn.

   - Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

   - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.

   Lưu ý: Quyết định 10/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/06/2023

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn