Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

26/04/2022

Cho em hỏi trong việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thì pháp luật hiện hành có quy định thế nào về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường?

  • Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định 53/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

   - Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành phân loại đối tượng nộp phí cố định và phí biến đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

   - Thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ra thông báo số phí phải nộp, quản lý thu, nộp phí bảo vệ môi trường.

   - Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp số liệu về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại địa phương, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm sau. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung về mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (nếu có) gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn