Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí

Ngày hỏi:24/04/2017

Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Ngọc Bảo (bao****@gmail.com)

  • Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí được quy định tại Điều 8 Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí như sau:

   1. Tuân thủ và thực hiện các quy định tại Thông tư này.

   2. Chỉ được đưa vào lưu thông trên thị trường các loại khí đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Thông tư này.

   3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động pha chế khí.

   4. Định kỳ vào tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình pha chế khí về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, bao gồm các nội dung:

   - Sản phẩm khí pha chế;

   - Số lượng khí pha chế;

   - Tình hình tiêu thụ;

   - Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

   5. Lưu giữ các thành phần hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí theo quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là quy định về Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn