Trách nhiệm của tổ chức cung cấp nước sạch trong thu phí bảo vệ môi trường

26/04/2022

Cho mình hỏi theo quy định mới nhất thì tổ chức cung cấp nước sạch có trách nhiệm thế nào trong thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải? Nhờ giải đáp.

  • Theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 53/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2020), tổ chức cung cấp nước sạch có trách nhiệm:

   - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện thu phí, lập danh sách các cơ sở thuộc diện nộp phí nước thải công nghiệp để không tính, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

   - Tổng hợp số liệu về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn