Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa

26/04/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa được quy định như thế nào? Xin chào Quý ban biên tập, tôi là Tuấn Anh, có thắc mắc về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa, muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  • Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa được quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo:

   1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cơ sở hoạt động giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

   2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường cho các cơ sở hoạt động giao thông đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý; hàng năm tổng hợp danh mục các cơ sở cần hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê, đánh giá định kỳ hàng năm để có biện pháp kịp thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn