Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

Ngày hỏi:08/10/2019

Liên quan đến hoạt động thi đua khen thưởng, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 thì Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng như sau:

   1. Tham dự, thảo luận và tham gia quyết nghị tại các cuộc họp Hội đồng. Trường hợp không tham dự các cuộc họp Hội đồng, phải báo cáo và phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý, đồng thời gửi ý kiến đóng góp cho các nội dung của cuộc họp về Thường trực Hội đồng.

   2. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua được phân công phụ trách; tham dự các hoạt động để nhận xét và đánh giá phong trào thi đua và thành tích của tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

   3. Sử dụng bộ máy, công chức đơn vị mình để phục vụ cho việc chỉ đạo, nhận xét, đánh giá thành tích các phong trào thi đua của các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua nhằm thực hiện tốt trách nhiệm; đề xuất, biểu quyết khen thưởng và tham gia các hoạt động của Hội đồng.

   4. Được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác thi đua, then thưởng.

   Trên đây là trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TN&MT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn