Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu trong mùa lũ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

26/04/2022

Cho tôi hỏi trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu trong mùa lũ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn được Thủ tướng Chính phủ quy định như thế nào?

  • Căn cứ Điều 26 Quy trình kèm theo Quyết định 740/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu trong mùa lũ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn như sau:

   Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Tổng Cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia và các Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà các số liệu sau:

   + Số liệu mưa, mực nước của các trạm chính thuộc hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình trong 24 giờ qua.

   + Các trị số khí tượng thủy văn dự báo:

   - Số liệu mực nước: trước 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ của các Trạm thủy văn: Bảo Yên, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Vụ Quang, Đáp Cầu, Phủ Lạng Thương, Lục Nam và Phả Lại; trước 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ, 36 giờ và 48 giờ của các Trạm thủy văn: Sơn Tây và Hà Nội.

   - Dự báo mực nước hồ và lưu lượng đến hồ Sơn La trong 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

   - Dự báo mực nước hồ và lưu lượng đến hồ Hòa Bình trong 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, và 24 giờ tới.

   - Dự báo mực nước hồ và lưu lượng đến các hồ: Tuyên Quang, Thác Bà trong 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

   + Báo cáo tình hình thời tiết 24 giờ qua và nhận định xu thế diễn biến thời tiết 24 và 48 giờ tới, trước 15 giờ hàng ngày.

   + Nhận định về xu thế dòng chảy trung hạn trước 05 đến 10 ngày:

   - Dòng chảy đến các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà.

   - Mực nước, lưu lượng tại các Trạm thủy văn: Hàm Yên và Tuyên Quang trên sông Lô; Bảo Yên trên sông Chảy; Yên Bái và Phú Thọ trên sông Thao; Sơn Tây và Hà Nội trên sông Hồng.

   - Nhận định về khả năng xuất hiện lũ lớn với chu kỳ lặp lại trên 500 năm.

   + Các bản tin dự báo, nhận định xu thế phải được cung cấp mỗi ngày một lần khi mực nước tại Hà Nội dưới 10,5m, mỗi ngày hai lần khi mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội từ 10,5m trở lên.

   + Biểu khai toán Q = f(H) của các Trạm thủy văn: Tạ Bú, Yên Bái, Tuyên Quang, Vụ Quang, Hòa Bình, Sơn Tây và Hà Nội.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn