Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí

Ngày hỏi:24/04/2017

Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hồng Thuận (thuan****@gmail.com)

  • Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí như sau:

   a) Giấy chứng nhận được cấp mới áp dụng đối với trường hợp thương nhân lần đầu pha chế khí.

   b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 2. GCN quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ sở pha chế khí của thương nhân với thời hạn hiệu lực không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

   c) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ do chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

   Sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận, trong đó nêu rõ lý do. Trường hợp sau khi bị từ chối cấp Giấy chứng nhận mà thương nhân vẫn có nhu cầu pha chế khí thì thương nhân cần lập 01 bộ hồ sơ mới theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

   d) Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng có nội dung chưa hợp lệ hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thông tin, phản ánh về dấu hiệu vi phạm liên quan đến hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở pha chế khí của thương nhân, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Trường hợp vì lý do kỹ thuật hoặc có yếu tố khách quan làm chậm thời gian thẩm định thực tế, đoàn thẩm định báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, quyết định được kéo dài thời gian thẩm định, nhưng không quá 07 ngày làm việc. Chi phí phục vụ hoạt động thẩm định của chuyên gia hoặc đoàn thẩm định do thương nhân chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu (nếu có), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu 2. GCN quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ sở pha chế khí của thương nhân với thời hạn hiệu lực không quá 05 năm kể từ ngày cấp.

   Trường hợp kết quả thẩm định không đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do.

   Trên đây là quy định về Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn