Trường hợp nào không làm chủ trì nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường?

Ngày hỏi:13/03/2019

Xin chào, tôi đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đơn vị tôi dự định đăng ký tuyển chọn và làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tôi có chút thắc mắc là trường hợp nào thì không làm chủ trì nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Trường hợp nào không làm chủ trì nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

   - Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh trước đây;

   - Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh khác do mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có) hoặc chưa hoàn thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước;

   - Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 01 năm kể từ khi có Quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về trường hợp không làm chủ trì nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn