Từ ngày 15/7/2023, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp sẽ phải loại bỏ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/05/2023

Xin hỏi: Từ ngày 15/7/2023, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp sẽ phải loại bỏ?- Câu hỏi của chị Vân (Yên Bái).

  • Từ ngày 15/7/2023, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp sẽ phải loại bỏ?

   Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2023/QĐ-TTg ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

   Theo đó, Quyết định 14/2023/QĐ-TTg sẽ áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa quy định tại Điều 3 Quyết định 14/2023/QĐ-TTg.

   Tuy nhiên sẽ không áp dụng đối với những phương tiện, thiết bị tạm nhập, tái xuất, phục vụ sửa chữa thay thế, kiểm tra mức hiệu suất năng lượng.

   Quyết định 14/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/7/2023 và bãi bỏ Quyết định 24/2018/QĐ-TTg kể từ ngày 15/7/2023.

   Từ ngày 15/7/2023, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp sẽ phải loại bỏ? (Hình từ Internet)

   Phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ là những nhóm phương tiện, thiết bị nào?

   Tại Điều 3 Quyết định 14/2023/QĐ-TTg có quy định danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ bao gồm:

   - Nhóm thiết bị gia dụng:

   + Bóng đèn huỳnh quang compact, balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang, balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn huỳnh quang ống thẳng;

   + Bình đun nước nóng có dự trữ, bếp hồng ngoại, bếp từ, đèn LED, máy điều hòa không khí không ống gió, máy giặt gia dụng, máy thu hình, nồi cơm điện, quạt điện, tủ mát, tủ lạnh và tủ đông.

   - Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

   Màn hình máy tính, máy photocopy, máy in, máy tính xách tay, máy tính để bàn và tủ giữ lạnh thương mại.

   - Nhóm thiết bị công nghiệp: Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, máy biến áp phân phối, đèn điện led chiếu sáng đường và phố, nồi hơi trong xí nghiệp công nghiệp.

   Những nhóm phương tiện, thiết bị trên không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước là các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các TCVN.

   STT

   Tên gọi (thiết bị)

   Tiêu chuẩn quốc gia

   Lộ trình áp dụng

   I. Nhóm thiết bị gia dụng:

   1

   Bóng đèn huỳnh quang compact

   TCVN 7896:2015

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang

   TCVN 7897:2013

   3

   Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang

   TCVN 8248:2013

   4

   Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng

   TCVN 8249:2013

   5

   Quạt điện

   TCVN 7826:2015

   6

   Máy giặt gia dụng

   TCVN 8526:2013

   7

   Nồi cơm điện

   TCVN 8252:2015

   8

   Đèn LED

   TCVN 11844:2017

   Từ ngày 01/4/2025

   9

   Bếp hồng ngoại

   TCVN 13373:2021

   10

   Bếp từ

   TCVN 13372:2021

   11

   Tủ mát

   TCVN 7828:2016

   12

   Tủ lạnh và tủ đông

   TCVN 7828:2013

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

   TCVN 7828:2016

   Từ ngày 01/4/2025

   13

   Bình đun nước nóng có dự trữ

   TCVN 7898:2009

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

   TCVN 7898:2018

   Từ ngày 01/4/2025

   14

   Máy điều hòa không khí không ống gió

   TCVN 7830:2015

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

   TCVN 7830:2021

   Từ ngày 01/4/2025

   15

   Máy thu hình

   TCVN 9536:2012

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

   TCVN 9536:2021

   Từ ngày 01/4/2025

   II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:

   1

   Máy photocopy

   TCVN 9510:2012

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Máy in

   TCVN 9509:2012

   3

   Màn hình máy tính

   TCVN 9508:2012

   4

   Tủ giữ lạnh thương mại

   TCVN 10289:2014

   5

   Máy tính xách tay

   TCVN 11848:2021

   Từ ngày 01/4/2025

   6

   Máy tính để bàn

   TCVN 13371:2021

   III. Nhóm thiết bị công nghiệp:

   1

   Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc

   TCVN 7540-1:2013

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Máy biến áp phân phối

   TCVN 8525:2015

   3

   Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố

   TCVN 12666:2019

   Từ ngày 01/4/2025

   4

   Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp

   TCVN 8630:2010

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2025

   TCVN 8630:2019

   Từ ngày 01/4/2025

   Các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới bao gồm những loại nào?

   Tại Điều 3 Quyết định 14/2023/QĐ-TTg có quy định danh mục và lộ trình áp dụng cụ thể đối với các tổ máy phát điện bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện có hiệu suất thấp không được phép xây mới bao gồm:

   - Không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện theo quy định.

   - Không cho phép vận hành tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy theo quy định.

   STT

   Tổ máy

   Hiệu suất (%)

   Lộ trình áp dụng

   I. Các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau:

   1

   Tổ máy có công suất ≥ 50 MW và < 150 MW

   34,0

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 300 MW

   38,0

   3

   Tổ máy có công suất ≥ 300 MW và < 600 MW

   39,0

   4

   Tổ máy có công suất ≥ 600 MW và < 800 MW

   41,0

   5

   Tổ máy có công suất ≥ 800 MW

   43,0

   II. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (trạng thái không khí môi trường: 15°C, 760 mmHg và độ ẩm 60%) không thấp hơn:

   1

   Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW

   33,0

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW

   34,0

   3

   Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW

   37,0

   4

   Tổ máy có công suất ≥ 300 MW

   39,0

   III. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (trạng thái không khí môi trường: 15°C, 760 mmHg và độ ẩm 60%) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn:

   1

   Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW

   49,5

   Từ ngày Quyết định này có hiệu lực

   2

   Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW

   51,0

   3

   Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW

   55,5

   4

   Tổ máy có công suất ≥ 300 MW

   58,5

   Trách nhiệm của Bộ KH và CN khi quản lý, hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới là gì?

   Tại Điều 4 Quyết định 14/2023/QĐ-TTg có quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

   Tổ chức thực hiện

   1. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

   a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.

   b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng.

   c) Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện, chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện không xây dựng mới.

   2. Bộ Công Thương có trách nhiệm

   a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về loại bỏ thiết bị sử dụng năng lượng có mức hiệu suất thấp và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này.

   ...

   Như vậy, khi quản lý, hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

   - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị sử dụng nhiều năng lượng.

   - Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện, chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện không xây dựng mới.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn