Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho những hoạt động bảo vệ rừng nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho những họat động bảo vệ rừng nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho những hoạt động bảo vệ rừng nào?
   (ảnh minh họa)
  • Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho những họat động bảo vệ rừng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể như sau:

   Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý.

   Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí này chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, gồm:

   - Duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng;

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng;

   - Hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn