Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

26/04/2022
Thế nào là phạm tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Nếu phạm tội thì bị xử lý như thế nào?
  • Theo Điều 3 Luật đa dạng sinh học năm 2008 quy định: Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là loài hoang dã, giống cấy trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm đặc hữu, có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa – lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

   Theo quy định của Mục 1, chương IV Luật đa dạng sinh học năm 2008 thì: Loài được đưa vào danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gồm:

   a) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

   b)Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm.Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định loài và chế đội quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

   Theo điều 7 luật đa dạng sinh học năm 2008 quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong đa dạng sinh học có hành vi sau: Săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua,bán trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

   Như vậy, những hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ là phạm tội theo quy định của Điều 190 Bộ luật hình sự hiện hành. Điều 190 Bộ luật hình sự hiện hành là Điều luật đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Theo Điều 190 Bộ luật hình sự hiện hành thì: Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của loài động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bày năm:

   a) Có tổ chức;

   b)Lợi dụngchức vụ, quyền hanh;

   c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;

   d) Săn bắt traong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;

   đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm


  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn