Việc định giá rừng cần phải tuân theo những nguyên tắc gì?

Ngày hỏi:11/03/2019

Ban biên tập hay giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Việc định giá rừng cần phải tuân theo những nguyên tắc gì? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Quốc Hòa - Bình Dương

  • Pháp luật nước ta có quy định: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liên vùng từ 0,3 ha trở lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 90 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định về nguyên tắc định giá rừng được quy định như sau:

   - Phù hợp với giá trị lâm sản và giá trị dịch vụ môi trường rừng đang giao dịch trên thị trường tại thời điểm định giá;

   - Phù hợp với từng loại rừng gắn với quy định về quyền sử dụng rừng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ rừng;

   - Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và khoa học.

   Trên đây là nội dung giải đáp về nguyên tắc định giá rừng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn