Việc thực hiện đo kiểm môi trường nước thải tại hiện trường được thực hiện ra sao?

26/04/2022

Có phải đo kiểm môi trường nước thải thại nơi lấy mẫu không? Nếu có thì thực hiện ra sao?

  • Căn cứ theo Điều 17 Thông tư 41/2020/TT-BCA thì việc đo kiểm môi trường nước thải tại hiện trường nơi thu thập mẫu kiểm định được thực hiện như sau:

   - Với những thông số phải đo kiểm tại hiện trường hoặc khi cần xác định một số thông số khác thì cán bộ kiểm định tiến hành đo kiểm tại các điểm đã chọn theo quy trình thao tác của từng phương pháp đo kiểm cụ thể.

   - Việc đo kiểm tại hiện trường đối với nước thải được tiến hành ngay trước hoặc đồng thời với quá trình thu mẫu và phải có sự chứng kiến của đại diện chủ nguồn thải hoặc đại diện cơ sở có nguồn thải hoặc người làm chứng. Chụp ảnh hoặc quay phim về điểm đo kiểm và hoạt động đo kiểm.

   - Lập Biên bản đo kiểm môi trường tại hiện trường theo Mẫu 05-MTr ban hành kèm theo Thông tư số 61/2012/TT-BCA-C41 . Biên bản phải ghi kết quả đọc tức thời, có chữ ký của chủ nguồn thải hoặc đại diện cơ sở có nguồn thải.

   Trên đây là quy định về việc đo kiểm môi trường nước thải tại hiện trường nơi thu thập mẫu kiểm định theo quy định của Thông tư 41/2020/TT-BCA.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn