Việc tính chi phí thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ngày này, việc bảo vệ môi trường đang là nhu cầu nhức nhối của xã hội. Vì vậy, tôi muốn hỏi Ban biên tập một câu như sau: Việc tính chi phí thiệt hại về môi trường được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Việc tính chi phí thiệt hại về môi trường được quy định tại Khoản 4 Điều 165 Luật bảo vệ môi trường 2014 với nội dung như sau:

   - Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của các thành phần môi trường;

   - Chi phí xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường;

   - Chi phí giảm thiểu hoặc triệt tiêu nguồn gây thiệt hại;

   - Thăm dò ý kiến các đối tượng liên quan;

   Lưu ý: Tùy điều kiện cụ thể có thể áp dụng một trong những biện pháp quy định tại các quy định trên để tính chi phí thiệt hại về môi trường, làm căn cứ để bồi thường và giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường.

   Trên đây là nội dung giải đáp về việc tính chi phí thiệt hại về môi trường.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn