Xây dựng chuồng trại nuôi 200 con heo có lập báo cáo ĐTM không?

26/04/2022

Gia đình em dự định xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo thịt quy mô 200 con giống thì có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không ạ? Nhờ tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 1 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định:

   STT

   Dự án

   Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

   71

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung

   Có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên

   Có quy mô từ 50 động vật hoang dã trở lên

   Tất cả (trừ dự án đầu tư xây dựng cơ sở chỉ chăm sóc động vật hoang dã tập trung)

   Có quy mô chuồng trại từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm

   Có quy mô từ 05 động vật hoang dã đến dưới 50 động vật hoang dã

   Theo như quy định này thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô chuồng trại từ 500 đầu gia súc sẽ là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   Như vậy trường hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo thịt của gia đình bạn quy mô 200 con thì không cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   Tuy nhiên với quy mô này gia đình bạn phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn