Xây dựng cơ sở nhuộm vải công suất 15 tấn SP/tháng có phải lập báo cáo ĐTM không?

26/04/2022

Bên mình dự tính xây dựng cơ sở nhuộm vải công suất 15 tấn sản phẩm/tháng. Với mức công suất này thì mình có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? Nhờ tư vấn ạ.

  • Xây dựng cơ sở nhuộm vải công suất 15 tấn SP/tháng có phải lập báo cáo ĐTM không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định:

   STT

   Dự án

   Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

   Đối tượng thuộc cột 3 phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

   Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

   87

   Dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhuộm

   Công suất từ 1.000.000 m2/năm trở lên hoặc từ 200 tấn sản phẩm/năm trở lên

   Tất cả

   Công suất dưới 1.000.000 m2/năm hoặc dưới 200 tấn sản phẩm/năm

   Theo như quy định này thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhuộm có công suất từ 200 tấn sản phẩm/năm trở lên sẽ là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

   Theo thông tin bạn cung cấp thì dự án đầu tư xây dựng cơ sở nhuộm vải của bạn dự kiến có công suất 15 tấn sản phẩm/tháng, tức 180 tấn sản phẩm trên năm. Như vậy trường hợp này bên bạn không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án của mình.

   Lưu ý: Trường hợp này bên bạn phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với cơ quan có thẩm quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn