Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển bị thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh

26/04/2022

Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Hoài Trần Vũ. Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nuôi, sản xuất thủy sản tại một tỉnh phía Nam. Hiện tại, theo như tôi được biết thì công ty bị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi diện tích mặt nước biển đã thuê để phục vụ mục đích công cộng. Cho tôi hỏi, tài sản mà công ty tôi đã đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi vì mục đích công cộng được xử lý như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Lê Hoài Trần Vũ (tranvu*****@gmail.com)

  • Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh được quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   Đối với trường hợp thu hồi diện tích mặt nước biển quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 29 Luật Thuỷ sản được quy định như sau:

   a) Được Nhà nước trả lại tiền thuê của thời gian còn lại (nếu đã trả trước);

   b) Được Nhà nước hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển và thuỷ sản nuôi trồng (nếu có);

   c) Được bồi thường thiệt hại về thuỷ sản (nếu có);

   d) Được ưu tiên giao, cho thuê mặt nước biển khác để nuôi trồng thuỷ sản nếu có nhu cầu và địa phương còn quỹ mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xét duyệt. Do đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đối với diện tích đã mặt nước biển đã cho thuê để nuôi trồng thủy sản.

   Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền thu hồi mặt nước biển đã cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh.

   Tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh sẽ được xử lý như sau:

   - Được Nhà nước trả lại tiền thuê của thời gian còn lại nếu đã chi trả tiền thuê mặt nước biển trước đó;

   - Được Nhà nước hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển và thuỷ sản nuôi trồng (phải chứng minh có phát sinh chi phí di chuyển tài sản)

   - Được bồi thường thiệt hại về thuỷ sản (phải chứng minh có thiệt hại xảy ra)

   - Được ưu tiên giao, cho thuê mặt nước biển khác để nuôi trồng thuỷ sản nếu có nhu cầu và địa phương còn quỹ mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng và an ninh. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn