Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại

26/04/2022

Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Hoàng Trung. Tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nuôi, sản xuất thủy sản tại một tỉnh phía Nam. Hiện tại, theo như tôi được biết thì công ty đang có dự định trả lại diện tích mặt nước biển đã thuê để tập trung đầu tư cho các cơ sở nuôi ở các tỉnh miền Trung. Cho tôi hỏi, tài sản mà công ty tôi đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi tự nguyện trả lại sẽ được xử lý như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Nguyễn Hải Thắng (haithang*****@gmail.com)

  • Xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 27/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thủy sản. Cụ thể là:

   Tổ chức, cá nhân bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại diện tích mặt nước biển nuôi trồng thuỷ sản quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 29 Luật Thuỷ sản phải tự chịu trách nhiệm tháo dỡ, di chuyển tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển đó. Trường hợp thời hạn thuê chưa hết thì được Nhà nước trả lại số tiền thuê của thời gian còn lại (nếu đã trả trước).

   Căn cứ quy định mà Ban biên tập Thư Ký Luật đã trích dẫn thì tổ chức cá nhân được giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản bị thu hồi diện tích mặt nước biển đã được giao, cho thuê trong các trường hợp sau:

   - Sử dụng không đúng mục đích;

   - Quá 24 tháng liền mà không sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản, trừ trường hợp có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

   - Sử dụng không đúng mục đích, không có hiệu quả diện tích đất, mặt nước biển được giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản và không thực hiện bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thuỷ sản.

   - Không thực hiện các nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất để nuôi trồng thuỷ sản, mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định pháp luật;

   - Không sử dụng đúng ranh giới khu vực nuôi trồng, không tuân theo quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng mặt nước biển xung quanh; thực hiện các quy định về an toàn cho người và tài sản.

   - Người sử dụng mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản tự nguyện trả lại diện tích được giao, thuê;

   Các tổ chức cá nhận bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đã được giao, cho thuê trong các trường hợp trên phải:

   - Tự chịu trách nhiệm tháo dỡ, di chuyển tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển đó. Mọi chi phí phát sinh khi tháo dỡ, di chuyển tài sản do cá, nhân, tổ chức chịu trách nhiệm chi trả.

   - Trường hợp thời hạn thuê chưa hết thì được Nhà nước trả lại số tiền thuê của thời gian còn lại trong trường hợp đã nộp tiền thuê trước đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý tài sản đã đầu tư trên mặt nước biển, tiền thuê mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi hoặc tự nguyện trả lại. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm thông tin tại Nghị định 27/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn