Yêu cầu chung về hạ tầng truyền dẫn kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2020

Được biết Bộ tài nguyên và Môi trường mới ban hành quy định về kiến truc chính phủ ngành Tài nguyên và Môi trường, cho tôi hỏi theo quy định này thì yêu cầu chung về hạ tầng truyền dẫn kiến trúc Chính phủ điện tử ngành được quy định thế nào?

  • Căn cứ Tiết 2 Mục V Chương II Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định yêu cầu chung về hạ tầng truyền dẫn kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   Về mặt hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, các hệ thống CPĐT sử dụng Mạng TSLCD, kết hợp các hạ tầng mạng khác để kết nối, truyền tải thông tin dữ liệu CPĐT; kết nối giữa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia với các Nền tảng CPĐT của các Bộ, ngành và nền tảng CQĐT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Hình 15: Mô hình tham chiếu hạ tầng truyền dẫn

   Theo mô hình trên các dịch vụ, ứng dụng sử dụng hạ tầng truyền dẫn như sau:

   - Các ứng dụng kết nối mạng công cộng được truyền tải qua hạ tầng Internet do doanh nghiệp viễn thông cung cấp;

   - Các ứng dụng chuyên dụng được truyền tải qua hạ tầng Mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước;

   - Các ứng dụng riêng nội bộ các Bộ, ngành, địa phương được truyền tải qua mạng riêng nội bộ các Bộ, ngành, địa phương tự xây dựng;

   - Hệ thống máy chủ ứng dụng tại các phân hệ mạng Internet, Mạng TSLCD, mạng riêng nội bộ được phân tách riêng về mặt vật lý nhưng được phép đồng bộ về CSDL để đáp ứng tất cả các bài toán của CPĐT.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn