Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi đang công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, Yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ:

   - Phải tạo ra kết quả khoa học và công nghệ phục vụ các định hướng ưu tiên phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một hoặc một số lĩnh vực; phát triển hướng công nghệ ưu tiên. Kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thể hiện tính mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng và đáp ứng được các mục tiêu của chương trình;

   - Phải bao gồm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên hệ về chuyên môn theo chức năng quản lý của Bộ;

   - Thời gian thực hiện chương trình khoa học và công nghệ không quá 60 tháng, trong đó thời gian tối đa thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể phải phù hợp với quy định đối với từng loại nhiệm vụ.

   Trên đây là quy định về yêu cầu đối với chương trình khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn