Yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

26/04/2022

Yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc về vấn đề môi trường kính mong được Ban biên tập tư vấn. Yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Châu (minh.chau@gmail.com)

  • Yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

   - Có phương án tiếp nhận nước thải để xử lý và được nêu rõ tại một trong các hồ sơ sau: báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận, đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được xác nhận hoặc hồ sơ tương đương;

   - Có hệ thống xử lý nước thải có công nghệ, công suất phù hợp để xử lý nước thải tiếp nhận;

   - Có đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý;

   - Áp dụng cùng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải với cơ sở chuyển giao nước thải;

   - Chỉ được tiếp nhận nước thải từ cơ sở chuyển giao nước thải đã ký hợp đồng xử lý nước thải theo phương thức và khối lượng không vượt quá khối lượng ghi trong phương án quy định tại Điểm a Khoản này;

   - Không chuyển giao nước thải đã tiếp nhận cho bên thứ ba để xử lý;

   - Có sổ ghi chép chi tiết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm về thời điểm, phương thức, khối lượng nước thải tiếp nhận; việc tiếp nhận nước thải để xử lý phải thể hiện đầy đủ trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

   Trên đây là quy định về Yêu cầu đối với cơ sở tiếp nhận nước thải để xử lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn