Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:12/03/2019

Xin chào, tôi đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT, Yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ:

   - Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ sử dụng một phần hoặc hoàn toàn kinh phí ngoài ngân sách, tổ chức chủ trì dự án phải cam kết khả năng huy động nguồn kinh phí để thực hiện thông qua sự hợp tác với các doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước;

   - Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ không sử dụng kinh phí ngoài ngân sách, phải có xác nhận ngay sau khi hoàn thành sẽ được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai dự án ở quy mô lớn hơn;

   - Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ có xuất xứ từ kết quả của đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu và kiến nghị triển khai áp dụng hoặc là kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích;

   - Công nghệ hoặc sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến đảm bảo tính ổn định ở quy mô sản xuất nhỏ và có tính khả thi trong ứng dụng hoặc phát triển ở quy mô sản xuất hàng loạt;

   - Thời gian thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm không quá 36 tháng tính từ ngày ký hợp đồng khoa học và công nghệ.

   Trên đây là quy định về yêu cầu đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn