Yêu cầu đối với Hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày hỏi:16/03/2019

Tôi đang công tác tại đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi đang tìm hiểu các quy định về nhiệm vụ khoa học và công nghề. Tôi có chút thắc mắc là yêu cầu Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT thì Yêu cầu đối với Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:

   - Hồ sơ sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001 và phải được định dạng pdf (ký, đóng dấu trực tiếp hoặc ký bằng chữ ký điện tử);

   - Hồ sơ nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn phải nộp đúng thời hạn theo thông báo tuyển chọn. Ngày, giờ nhận hồ sơ được tính là ngày cá nhân, tổ chức nộp trên trang thông điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ. Khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ, thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ;

   - Hồ sơ nhiệm vụ thực hiện theo hình thức giao trực tiếp gửi về Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ tùy theo yêu cầu về thời gian của mỗi đơn vị để kịp thời thực hiện theo quy định.

   Trên đây là quy định về yêu cầu đối với Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN bộ Tài nguyên và Môi trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn