Yêu cầu kỹ thuật bay đo từ trong điều tra địa chất khoáng sản

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, tôi có chút vấn đề cần được giúp đỡ, tôi đang tìm hiểu các quy định về kỹ thuật công tác bay đo trong điều tra địa chất khoáng sản. Anh chị cho tôi hỏi yêu cầu kỹ thuật bay đo từ trong điều tra địa chất khoáng sản như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, Đo biến thiên từ trong điều tra địa chất khoáng sản như sau:

   1. Công tác bay đo từ chỉ tiến hành khi không có bão từ.

   2. Chu trình một chuyến bay đo được thực hiện theo sơ đồ quy định tại Hình 2 khoản này, lần lượt như sau:

   - Xuất phát từ sân bay;

   - Tuyến bay đo kiểm tra;

   - Các tuyến bay đo trong vùng bay;

   - Tuyến bay đo kiểm tra;

   - Về sân bay (kết thúc chuyến bay).

   Hình 2: Sơ đồ thực hiện một chuyến bay đo từ

   3. Yêu cầu đối với người vận hành hệ thống máy, thiết bị đo từ:

   - Tuân thủ quy định an toàn lao động, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật;

   - Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy, thiết bị và ghi chép đầy đủ các thông tin, số liệu của tuyến bay vào nhật ký bay đo theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Khi kết thúc chuyến bay, có trách nhiệm chuyển số liệu từ máy, thiết bị đo ghi cho bộ phận văn phòng thực địa, ký xác nhận thời gian của chuyến bay vào nhật ký bay;

   4. Việc bay đo từ đối với tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết phải thực hiện bay đo liên tục và có độ cao cùng độ cao bay đo của tuyến bay đo thường.

   5. Phải bay đo lại khi có một trong các trường hợp sau:

   - Độ dài các đoạn tuyến bay đo > 5 km mà có độ lệch lớn hơn một phần ba (1/3) khoảng cách tuyến bay đo so với tuyến bay đo đã thiết kế;

   - Giá trị biến thiên từ đo được thay đổi > 05 nT trong khoảng thời gian 05 phút hoặc không ghi được giá trị biến thiên từ;

   - Không ghi được một trong các loại số liệu sau: Thời gian, giá trị trường từ, giá trị tọa độ và thời gian thực của máy GPS trên máy bay;

   - Tuyến bay đo tựa, tuyến bay đo liên kết không được bay đo liên tục.

   Trên đây là quy định về yêu cầu kỹ thuật bay đo từ trong điều tra địa chất khoáng sản.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 22 Thông tư 28/2018/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn