Yêu cầu ràng buộc dữ liệu các cơ sở dữ liệu trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì yêu cầu ràng buộc dữ liệu các CSDL trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường được quy định thế nào?

  • Căn cứ Tiết 1 Mục III Chương II Quyết định 3196/QĐ-BTNMT năm 2019 quy định yêu cầu ràng buộc dữ liệu các CSDL trong kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

   Hình 10: Mô hình ràng buộc dữ liệu trong các CSDL

   Trong Mô hình tổ chức dữ liệu, khi triển khai các CSDL thành phần thì mối quan hệ các thực thể chủ chốt trong CSDL phải đảm bảo kết nối, chia sẻ với nhau, tránh việc xây dựng dữ liệu trùng lắp, riêng lẻ (trừ trường hợp các dữ liệu mật, đặc thù).

   Bảng 3: Yêu cầu ràng buộc dữ liệu các cơ sở dữ liệu

   STT

   Nhóm Dữ liệu, cơ sở dữ liệu

   Yêu cầu cơ bản

   1

   Dữ liệu, CSDL quản lý hành chính

   Đối với danh mục: được tổ chức độc lập thành các danh mục riêng Thực thể dữ liệu đảm bảo kết nối tới các thực thể dữ liệu khác:

   - Các CSDL quốc gia khác ngoài Bộ quản lý

   - Dữ liệu, CSDL dùng chung

   - Dữ liệu/CSDL chuyên ngành

   2

   Dữ liệu, CSDL dùng chung

   Đối với danh mục: được tổ chức độc lập thành các danh mục riêng Thực thể dữ liệu đảm bảo kết nối tới các thực thể dữ liệu khác:

   - Dữ liệu, CSDL quản lý hành chính

   - Dữ liệu/CSDL chuyên ngành

   3

   Dữ liệu/CSDL chuyên ngành

   Thực thể dữ liệu đảm bảo kết nối tới các thực thể dữ liệu khác:

   - CSDL quốc gia do Bộ TN&MT quản lý

   - Các CSDL quốc gia khác ngoài Bộ quản lý

   - Dữ liệu, CSDL dùng chung

   - Dữ liệu, CSDL quản lý hành chính

   - CSDL về TN&MT địa phương

   - CSDL về TN&MT do các bộ, ngành khác quản lý

   - CSDL về TN&MT do các tổ chức, cá nhân quản lý

   4

   CSDL quốc gia do Bộ TN&MT quản lý

   Thực hiện quy định về CSDL quốc gia theo quy định của pháp luật

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn