Bảo lưu kết quả học tập

26/04/2022

Trong quá trình học tập, trường hợp người đang học phải đi Nghĩa vụ quân sự hoặc bị bệnh, tai nạn, thai sản không đủ sức khỏe hoặc gia đình gặp khó khăn hoặc phải đi làm không thể tiếp tục học tập thì họ có được bảo lưu kết quả học tập và có được trở lại học tập để hoàn thành khóa học hay không? Nếu được thì thời gian được bảo lưu kết quả học tập là bao lâu?

    • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong quá trình học tập, nếu người học đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức hoặc gia đình có khó khăn không thể tiếp tục học tập hoặc đi làm thì được bảo lưu kết quả học tập và được trở lại tiếp tục học tập để hoàn thành khóa học. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 5 năm.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn