Có gọi nhập ngũ công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học không?

26/04/2022

Cho hỏi về tiêu chuẩn gọi đi nhập ngũ, những người chỉ có trình độ văn hóa cấp tiểu học thì có phải đi Nghĩa vụ quân sự không? Xin cảm ơn.

  • Theo Khoản 1 Điều 31 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ 04 tiêu chuẩn sau đây:

   - Lý lịch rõ ràng;

   - Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

   - Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

   - Có trình độ văn hóa phù hợp.

   Về tiêu chuẩn trình độ văn hóa được quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP như sau:

   - Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

   - Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

   Như vậy, đối với những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển chọn không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn