Có thể nhờ đồng nghiệp cùng công ty mang thai hộ được không?

26/04/2022

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn lâu năm do điều kiện sức khỏe của tôi khó mang thai. Nay tôi muốn nhờ người chị đồng nghiệp cùng công ty mang thai hộ cho vợ chồng tôi. Xin hỏi, thỏa thuận mang thai hộ có được pháp luật công nhận?
Mong Ban biên tập tư vấn cho tôi.

  • Căn cứ Điều 95 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo như sau:

   - Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

   - Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:

   + Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

   + Vợ chồng đang không có con chung;

   + Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

   -Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

   + Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;

   + Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;

   + Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;

   + Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;

   - Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

   - Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

   - Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Như vậy, việc nhờ chị đồng nghiệp tại công ty không phải là người thân thích của vợ chồng bạn sẽ không thỏa điều kiện theo luật định. Do đó bạn cần đối chiều theo quy định của pháp luật mà tìm người phù hợp việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn