Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán thì công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào? Xin cảm ơn!

  • Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động khi nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 84 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được chính thức hoạt động sau khi đáp ứng các quy định sau đây:

   - Thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 71 của Luật này;

   - Có quy trình hoạt động, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ;

   - Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn