Công ty không khai trình sử dụng lao động bị xử phạt không?

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập. Cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Công ty mới thành lập được nửa tháng tức là đầu tháng 3/2020, tôi nghe nói bước đầu tiên khi mới thành lập sẽ phải khai trình việc sử dụng lao động đúng không? Và việc không khai trình thì có bị phạt không? Mong Ban biên tập giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.

  • Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 6 Bộ luật lao động năm 2012 quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động như sau:

   Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

   Đồng thời tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định báo cáo sử dụng lao động như sau:

   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

   Công ty không khai trình sử dụng lao động có bị xử phạt?

   Căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 25 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định vi phạm những quy định khác như:

   - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

   + Không khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định điều khoản thi hành như sau:

   - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

   - Bãi bỏ Điểm b Khoản 2 Điều 11, Điều 25 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   => Như vậy, trường hợp công ty bạn mới thành lập được nửa tháng tức là đầu tháng 3/2020. Do đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động thì công ty bạn phải khai trình việc sử dụng lao động. Việc khai trình thực hiện tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015 việc không khai trình sử dụng lao động với cơ quan nhà nước sẽ không bị xử phạt bởi quy định liên quan đến xử phạt hành vi này đã bị bãi bỏ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn