Điều kiện cộng nối thời gian đóng bảo hiểm trong quân đội

26/04/2022

Tôi sinh ngày 20/10/1956, về hưu ngày 1/11/2016. Tôi nhập ngũ ngày 2/10/1974, phục viên ngày 1/8/1988 với quân hàm thượng úy và 13 năm 10 tháng trong quân ngũ. Tháng 7/1989 tôi được nhận vào làm việc tại 1 cơ quan nhà nước và đóng bảo hiểm cho đến khi về hưu. Khi vào cơ quan mới tôi không đổi quyết định phục viên thành quyết định chuyển ngành. Xin cho biết khi về hưu tôi có được cộng thời gian công tác trong quân đội để tính năm công tác và cộng % thâm niên thời gian trong quân đội không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Điều kiện cộng nối thời gian đóng bảo hiểm trong quân đội
   (ảnh minh họa)
  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

   Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

   Căn cứ Khoản 9 Điều 23 Nghị định 33/2016/NĐ-CP xác định vấn đề cộng nối bảo hiểm với quân nhân như sau:

   Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 33/2016/NĐ-CP đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo một trong các quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, công an, cơ yếu trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

   Như thế, nếu bạn thuộc một trong các đối tượng theo các quyết định nêu trên không hưởng một lần thì bạn được cộng nối thời gian đóng bảo hiểm trong thời gian công tác trong quân đội.

   Đối với vấn đề phụ cấp thâm niên. Căn cứ Khoản 6 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP xác định các trường hợp sau:

   - Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

   - Trường hợp người lao động chuyển sang ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện cộng nối thời gian đóng bảo hiểm trong quân đội. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 115/2015/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn