Được đóng BHXH 1 lần cho số năm còn thiếu để về hưu?

26/04/2022

Ông Đoàn Nho (Quy Nhơn) sinh năm 1960, năm 1989 đã nhận trợ cấp thôi việc 1 lần. Từ năm 1999 ông làm việc tại một số cơ quan khác có đóng BHXH, tính đến nay đã đóng BHXH được 17 năm. Vậy, ông có thể đóng BHXH 1 lần cho 3 năm để đủ 20 năm không? Có thể xin giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi không?

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc thì “Người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu”.

   Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ thì người lao động được “đóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với thời gian tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu”.

   Đối chiếu với quy định nêu trên, ông Đoàn Nho sinh năm 1960 (chưa đủ 60 tuổi), có 17 năm đóng BHXH, thiếu 3 năm (36 tháng) đóng BHXH bắt buộc nên không thuộc đối tượng được đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu.

   Về quy định nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và đối với người tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó có thời gian tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Theo đó, người lao động được nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động nếu đủ điều kiện về tuổi đời và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên.

   Căn cứ quy định nêu trên, do ông chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, nếu có suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì cũng chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

   Do vậy, để đảm bảo cuộc sống khi tuổi già được hưởng lương hưu, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn tham gia đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi theo quy định và không cần điều kiện suy giảm khả năng lao động.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn