Kiểm soát viên có phải là người quản lý doanh nghiệp?

26/04/2022

Tôi muốn hỏi luật sư vấn đề sau đây: Hiện tại tôi đang giữ chức vụ Kiểm soát viên trong công ty. Công ty tôi đang có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước. Tôi muốn hỏi tôi có được xác định là người quản lý của công ty hay không?

  • Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì người giữ chức vụ Kiểm soát viên trong doanh nghiệp thì không phải là người quản lý doanh nghiệp.

   Tuy nhiên, Tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 97/2015/NĐ-CP có quy định những người giữ chức danh, chức vụ sau đây trong doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì được xác định là người quản lý của doanh nghiệp đó:

   - Chủ tịch Hội đồng thành viên;

   - Chủ tịch công ty;

   - Thành viên Hội đồng thành viên;

   - Kiểm soát viên;

   - Tổng giám đốc;

   - Phó Tổng giám đốc;

   - Giám đốc;

   - Phó Giám đốc;

   - Kế toán trưởng.

   Trong đó, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì được xác định là doanh nghiệp nhà nước.

   Như vậy: Căn cứ quy định trên thì người giữ chức danh, chức vụ Kiểm soát viên trong doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì được xác định là người quản lý của doanh nghiệp đó.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đang giữ chức vụ Kiểm soát viên trong công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số chi nhánh tại các tỉnh thành trong cả nước thì có các trường hợp xảy ra như sau:

   - Trường hợp 1: Nếu bạn đang giữ chức vụ, chức danh Kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước, thì bạn được xác định là người quản lý của công ty.

   - Trường hợp 2: Nếu bạn đang giữ chức vụ, chức danh Kiểm soát viên trong các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước, thì bạn không được xác định là người quản lý của công ty mà chỉ được xác định là thành viên của công ty.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn