Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025 được lấy từ đâu?

  • Nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 quy định nguồn lực thực hiện phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 như sau:

   - Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

   - Ngân sách nhà nước ở Trung ương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở Trung ương, các nhiệm vụ, đề án do Trung ương quản lý.

   - Ngân sách nhà nước ở địa phương: Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Kế hoạch ở địa phương.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn