Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không

26/04/2022

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Văn Đậu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây, tôi đang quan tâm tới lĩnh vực hàng không dân dụng. Qua đó, tôi được biết, các Cảng vụ hàng không giữ vị trí, vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của ngành hàng không. Tôi thắc mắc, không biết theo quy định pháp luật hiện hành, Cảng vụ hàng không được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm thông tin tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Hoàng Văn Đậu (dau***@gmail.com)

  • Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không được quy định tại Điều 3 Quyết định 27/2007/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không. Theo đó:

   1. Một cảng hàng không, sân bay do một Cảng vụ hàng không thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không.

   2. Một Cảng vụ hàng không có thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại một hoặc nhiều cảng hàng không, sân bay.

   3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập, giải thể Cảng vụ hàng không và giao phạm vi quản lý cho Cảng vụ hàng không theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

   4. Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không phải tuân thủ quy định của Quyết định này, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Về vị trí và chức năng, Cảng vụ hàng không trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Cảng vụ hàng không có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là (...) Airports Authority, viết tắt là tên riêng Cảng vụ hàng không + AA.

   Về tổ chức, Cảng vụ hàng không có Giám đốc, một số Phó Giám đốc giúp việc, các phòng chức năng và các Đại diện Cảng vụ hàng không tại các cảng hàng không, sân bay thuộc quyền quản lý. Giám đốc Cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ hàng không.

   Trong đó, Giám đốc Cảng vụ hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ còn lại thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Cục Hàng không Việt Nam.

   Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Cảng vụ hàng không và các Đại diện Cảng vụ hàng không theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 27/2007/QĐ-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn