Nguyên tắc xác định thù lao người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia

26/04/2022

Nguyên tắc xác định thù lao người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hải Yến hiện đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban biên tập giải đáp giúp. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc xác định thù lao người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Ban biên tập. 

  • Nguyên tắc xác định thù lao người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia được quy định tại Điều 3 Thông tư 36/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thù lao đối với người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật trong các dự án thăm dò khai thác dầu khí do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, theo đó:

   1. Người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật phải được Hội đồng thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí cử và ghi trong Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

   2. Thù lao của người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật được xác định và chi trả gắn với khối lượng công việc và thời gian mà người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn kỹ thuật.

   3. Quỹ thù lao của người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật được xác định theo năm trên cơ sở số người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật và mức thù lao gắn với số lượng dự án. Quỹ thù lao của người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của người quản lý và tối đa không vượt quá 01 lần quỹ tiền lương của người quản lý được hưởng trong năm theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ (sau đây gọi là Nghị định số 52/2016/NĐ-CP).

   4. Quỹ thù lao của người quản lý thực hiện công việc chuyên gia, cố vấn chuyên môn, kỹ thuật được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

   Trên đây là tư vấn về nguyên tắc xác định thù lao người quản lý của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí thực hiện công việc chuyên gia. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo tại Thông tư 36/2016/TT-BLĐTBXH. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chào thân ái và chúc sức khỏe!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 3 Thông tư 36/2016/TT-BLĐTBXH Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn