Nhà chùa nhận tặng cho quyền sử dụng đất bị phạt thế nào?

26/04/2022

Tôi là một đệ tử của nhà chùa, hiện này có 1 thí chủ muốn tặng cho nhà chùa 1 QSDĐ. Vậy cho hỏi pháp luật có cho phép nhà chùa có được nhận QSDĐ này không? Nếu nhận QSDĐ này thì sẽ bị xử phạt như thế nào? 

  • Đầu tiên, nhà chùa được xem là cơ sở tôn giáo (Khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013).

   Theo Khoản 5 Điều 54 Luật đất đai 2013 quy định: Cơ sở tôn giáo sẽ được nhà nước giao đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất.

   Như vậy, cơ sở tôn giáo có đất khi nhà nước giao QSDĐ theo quy định không được nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng và thuê đất để sử dụng.

   Nếu cơ sở tôn giáo nhận tặng cho QSDĐ sẽ bị xử phạt theo Khoản 4 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau: Trường hợp nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì hình thức và mức xử phạt được thực hiện bằng 70% mức xử phạt quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

   Dẫn chiếu đến Khoản 3 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 héc ta;

   - Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

   - Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 01 héc ta trở lên.

   Như vậy, nếu cơ sở tôn giáo nhận tặng cho QSDĐ sẽ bị xử phạt bằng 70% mức xử phạt trên.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn