Nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo Luật Chứng khoán 2019 thì Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ có những nội dung nào? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 81 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm các nội dung sau đây:

   - Tên công ty;

   - Địa chỉ trụ sở chính;

   - Nghiệp vụ kinh doanh;

   - Vốn điều lệ;

   - Người đại diện theo pháp luật.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn