Phạm tội đánh bạc lần 2 mức độ nhẹ hơn lần đầu thì có được hưởng án treo?

Ngày hỏi:31/12/2019

Tôi chưa được xóa án tích về tội đánh bạc mà lại bị khởi tố về tội đánh bạc nhưng mức độ phạm tội nhẹ thì lần thứ 2 này tôi có được hưởng án treo không vậy? Xin tư vấn giúp tôi.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn