Quy định về giáo dục quốc phòng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

26/04/2022

Quy định về giáo dục quốc phòng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Tuyết, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, việc giáo dục quốc phòng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Theo Điều 13 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 thì giáo dục quốc phòng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định như sau:

   1. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội là môn học chính khóa.

   2. Bảo đảm cho người học nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam; tình hình, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; khu vực phòng thủ; phòng thủ dân sự; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp quốc phòng và an ninh với đối ngoại.

   3. Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng và quy định của cơ quan có thẩm quyền, trường của tổ chức chính trị xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong hệ thống trường của tổ chức chính trị.

   4. Căn cứ chương trình khung của Bộ Quốc phòng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và thực hiện chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh đối với người học trong trường.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giáo dục quốc phòng trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn