Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm có những nội dung gì?

26/04/2022

Nội dung của Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được pháp luật hành chính quy định cụ thể như thế nào?

  • Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm được quy định tại Điều 262 Luật Tố tụng hành chính 2015, cụ thể:

   " Điều 262. Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

   Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm phải có các nội dung chính sau đây:

   1. Số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị.

   2. Chức vụ của người ra quyết định kháng nghị.

   3. Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

   4. Phần quyết định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

   5. Nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị.

   6. Căn cứ pháp luật để quyết định kháng nghị.

   7. Quyết định kháng nghị một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

   8. Tên của Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án đó.

   9. Đề nghị của người kháng nghị."

   Trên đây là quy định về quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án hành chinh. Bạn có thể tham khảo chi tiết tại Luật tố tụng hành chính 2015.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn