Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính về BHXH, BHTN, BHYT như thế nào?

26/04/2022

Chào Ban chuyên viên. Mình là Thiêm. Xin hỏi tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính về BHXH, BHTN, BHYT được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ theo Điều 20 Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 quy định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính về BHXH, BHTN, BHYT; quyết định về BHXH, BHTN, BHYT bị khiếu nại như sau:

   - Trong quá trình thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định bị khiếu nại sẽ gây hậu quả khó khắc phục, người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó.

   - Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết.

   - Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ không còn thì phải ra quyết định hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ.

   - Quyết định tạm đình chỉ, quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ phải gửi cho nguời khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, những người có trách nhiệm thi hành khác trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành và được lưu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn