Tất cả cơ sở giáo dục phổ thông phải có ít nhất 01 phòng thiết bị giáo dục?

26/04/2022

Theo quy định hiện nay thì có phải tất cả cơ sở giáo dục phổ thông phải có ít nhất 01 phòng thiết bị giáo dục không?

  • Căn cứ Điều 6 Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

   1. Cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 01 phòng thiết bị giáo dục để cất giữ, bảo quản và chuẩn bị thiết bị dạy học cho các môn học không có phòng học bộ môn.

   2. Thiết bị dạy học trong phòng thiết bị giáo dục được bố trí, sắp xếp riêng biệt theo từng môn học, khối lớp.

   3. Diện tích làm việc tối thiểu phòng thiết bị giáo dục không nhỏ hơn 48m2.

   Như vậy, theo quy định trên thì các cơ sở giáo dục phổ thông phải có tối thiểu 01 phòng thiết bị giáo dục để cất giữ, bảo quản và chuẩn bị thiết bị dạy học cho các môn học không có phòng học bộ môn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn